Professionals met Passie!

VASTGOEDHUYS DE KORAAL

In een veranderende woningmarkt is het goed om de krachten op het gebied van bouw en ontwikkeling te bundelen. Brabants Wonen en Bouwbedrijf Th. Van Kasteren slaan daarom de handen ineen. Twee Brabantse bedrijven met een grote staat van dienst op het gebied van woningbouw en utiliteit gaan samen werken onder de naam “Vastgoedhuys De Koraal”.

Met ondersteuning van een vast team van professionele partners hebben we alle disciplines van initiatieffase tot ontwikkeling, bouw en nazorg onder één dak.

Zo zijn we in staat om nog beter en sneller in te spelen op vragen in het kader van een innovatieve en duurzame gebiedsontwikkeling met projecten die het verschil maken. Van kleinschalige inbreidingslocaties tot grootschalige (her)ontwikkeling of transformatieopgaven op het gebied van wonen en werken.

‘Vastgoedhuys De Koraal biedt de slagkracht van groot en de betrokkenheid van klein!’

DUURZAME SAMENWERKING

Brabants Wonen en Bouwbedrijf Th. Van Kasteren ontwikkelen en bouwen projecten voor eigen rekening en risico. Tevens werken wij in opdracht van woningcorporaties, beleggers en bouwbedrijven om te ontzorgen van start tot en met oplevering.

Vanaf de initiatieffase werken we samen met een vast bouwteam zodat de maakbaarheid en haalbaarheid vanuit alle disciplines wordt getoetst. In woonateliers klankborden we met onze partners, gemeente, opdrachtgevers en eindgebruikers.

Dit verhoogt de efficiëntie, het draagvlak bij alle partijen en kwaliteit op lange termijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van gedeelde kernwaarden met respect voor mens en milieu Transparant, met twee benen op de grond en dichtbij de klant. Voor ons is een project pas geslaagd als alle betrokkenen na oplevering net zo enthousiast zijn als bij de start

‘Trots op wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen…’

Onze projecten

bekijk meer projecten

nieuws

Vlag in top voor hoogste punt The Village!

Aan de rotonde bij De Hertgang en Meerhovendreef tekenen de contouren zich af van de  k...
lees verder
meer nieuws

INNOVATIEVE WOONCONCEPTEN

Als uitgangspunt voor elke (her)ontwikkeling “luisteren” wij naar de locatie en de vraag vanuit de markt. Maatwerk leveren vanuit vaste kernwaarden door conceptueel ontwikkelen en bouwen op basis van onze innovatieve woonconcepten FlexxLiving, FlexBoxx en FlexxHouse. Met efficiënte woningplattegronden en bijzondere architectuur en oog voor detail spelen we in op de eisen en wensen van de verschillende doelgroepen.

Duurzame en comfortabele gebouwen en woningen worden op creatieve wijze verankerd in hun natuurlijke, stedelijke en sociale context.

Op basis van de principes van circulair en natuurinclusief bouwen. Het realiseren van toekomstbestendige woon- en werkmilieu’s met zowel financieel als maatschappelijk rendement. Projecten die het verschil maken en waar we trots op zijn!

De kracht van
Vastgoedhuys De Koraal

Samenwerken met een vast en professioneel team, alle disciplines onder één dak

Ontwikkelen van projecten voor eigen rekening en risico

Leveren van maatwerk afgestemd op doelgroep en locatie

Toekomstbestendige woon- en werkmilieu’s realiseren

Ontzorgen van start tot en met oplevering

Realiseren van projecten waar we trots op zijn

Conceptueel ontwikkelen en bouwen o.b.v. innovatieve woonconcepten FlexxLiving, FlexxBoxx en FlexxHouse

Duurzame en comfortabele woningen en geboouwen in natuurlijk, stedelijke en sociale context

Ruimte geven aan spraakmakende architectuur met efficiënte woningplattegronden

Vastgoedhuys De Koraal is een initiatief van